دریل

دریل 2213

دریل

دریل 13 چکشی

مدل دستگاه : 2213

مشخصات دریل

دریل رونیکس

دریل رونیکس 2111

دریل رونیکس

مدل دستگاه : 2111

مشخصات دریل

دریل بی سیم

دریل پیچ گوشتی شارژی

دریل بی سیم

مدل دستگاه : 8218

مشخصات دریل

دریل شارژی

دریل شارژی

دریل شارژی

مدل دستگاه : 8212

مشخصات دریل

قیمت دریل

دریل چکشی 13 میلیمتری رونیکس : 129000 تومان

دریل گیربوکسی 13 میلیمتری رونیکس : 198000 تومان

دریل 10 میلیمتری صنعتی اتوماتیک رونیکس : 89500 تومان

دریل 10 میلیمتری صنعتی رونیکس : 84500 تومان

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت رونیکس : 297000 تومان

دریل پیچ گوشتی شارژی 14.4 ولت رونیکس : 298000 تومان

 

مشخصات دریل